top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

เศรษฐกิจจีน คาดขยายตัวเฉลี่ย 6.6% ต่อปีเศรษฐกิจจีน คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 6.6% ต่อปี เร่งขึ้นจาก 1.9% ในปี 2563 ผลจากความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวกลับมาได้เร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ กระทั่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดรุนแรงซึ่งได้แก่ภัตตาคารและการบินภายในประเทศฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด โดยคาดว่าการบริโภคภาคครัวเรือนจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 14 (ช่วงปี 2564-2568) ที่ยังคงมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรปัจจัยการผลิต การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและลดการพึ่งพิงอุปสงค์ต่างประเทศ ยิ่งกว่านั้น จีนเป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าด้านการพัฒนาวัคซีน ทำให้คาดว่าจะมีการใช้วัคซีนอย่างกว้างขวางได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page