top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

ชงครม.เห็นชอบแผนยกเลิกอุดหนุนน้ำมันชีวภาพ เริ่มเฟสแรกที่ E85
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เสนอแผนยกเลิกอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้ครม.พิจารณาแล้ว โดยเฟสแรกจะยกเลิกการอุดหนุนราคา แก๊สโซฮอล์ E85 แก๊สโซฮอล์ 91 และ95 เพื่อผลักดันการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 อย่างจริงจัง ในขณะที่คาดว่าจะมีการแต่งตั้ง “วิศักดิ์​ วัฒนศัพท์”ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ที่จะลาออกก่อนเกษียณอายุ ก.ย.63 นี้เพื่อรับตำแหน่ง ผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันฯ อย่างเป็นทางการ

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentarer


bottom of page