top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

ระวังตกเป็นเหยื่อ ออมทองหากต้องการฝากเงินเพื่อเป็นหน่วยในการออมทองคำ ควรมีการศึกษารายละเอียดการออมทองคำ ดังนี้

1. ผู้ประกอบธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

2. มีการกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระในการออมทองคำไว้อย่างไร

3. สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ในการออมได้หรือไม่

4. กรณีฝากเงินจนครบตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดส่งทองคำ หรือกำหนดสถานที่รับทองคำไว้อย่างไร สามารถฝากขายหรือรับซื้อคืนทองคำจากผู้บริโภคได้หรือไม่

5. กรณียกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการออมทองคำ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงินมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจออมทองหลายๆ แห่ง จะมีการจัดทำรายละเอียดการออมทองคำดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภค

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page