top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

การฟอกเงิน เกี่ยวกับธุรกิจทองคำ“เงินสกปรก” เกิดขึ้นจากอะไรบ้าง?

เงินสกปรก มาจากหลายช่องทาง ซึ่งทาง ปปง. จัดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดในด้านการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดยักยอกทรัพย์ของสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก อั้งยี่ หรือซ่องโจร เป็นต้น


การฟอกเงิน เกี่ยวกับธุรกิจทองคำอย่างไร?

มิจฉาชีพหรือคนร้ายมักใช้วิธีการหลายๆรูปแบบในการฟอกเงิน หนึ่งในวิธีการฟอกเงินนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจทองคำโดยตรง นั่นคือ เงินสกปรก ถูกนำมาซื้อทองคำ โดยเฉพาะทองคำแท่ง จากร้านค้าทอง เพื่อนำไปเก็บไว้ และนำไปขายต่อไป ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทองคำดังกล่าวก็จะกลายเป็นเงินสะอาด สะท้อนการฟอกเงินผ่านทางธุรกิจทองคำของเรา เราจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างใกล้ชิดในการสอดส่องพฤติกรรมต้องสงสัยในการฟอกเงิน เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศมีความเสี่ยงสูงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงิน (Financial Task Force หรือ FATF) ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมกับนานาประเทศเป็นอย่างมาก

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page