top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

คุณภาพอากาศกรุงเทพอันตรายอันดับ 4 ของโลก

ม่วงเพียบ! คุณภาพอากาศกรุงเทพอันตรายอันดับ 4 ของโลก หนักกว่าเมื่อวานนี้ ฝุ่นพิษทำเศรษฐกิจเสียหายกว่า 2 ล้านล้านบาทในปี 62วันนี้ 15 ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 7.40 น. คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร มีค่าชี้วัด AQI อยู่ที่ระดับ 178 ขึ้นแตะอันดับ 4 ของโลก และอันดับ 3 ในเอเชีย และค่า PM2.5 พุ่งสูงแตะ 108.7

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ยืนยันฝุ่น PM2.5 ที่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ไมโครกรัม จะเพิ่ม เพิ่มอัตราการเสียชีวิต 1% ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ค่ามาตรฐานชี้วัด ฝุ่น PM2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 2 เท่า

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page