top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

ก.ล.ต. สั่งบิทคับ(Bitkub) เบรกรับลูกค้า!เบรกรับลูกค้า! ก.ล.ต. สั่งบิทคับ(Bitkub) ห้ามเปิดรับลูกค้าใหม่ลงทุนเงินบิทคอยน์ ไม่สามารถแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือไปยัง Bitkub ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ให้ส่งแผนการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็นประเด็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่ 18 มกราคม 2564 ตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทได้แก้ไขระบบงานและส่งแผนการแก้ไขมายัง ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 แล้วนั้น

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page