top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

Elon Musk ออกมาตอบโต้ผู้สนับสนุน Bitcoin Cash ผ่านทวีตในทวีตล่าสุดของ Elon Musk มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัท Tesla (NASDAQ:TSLA) ได้ตั้งคำถามถึงการใช้งาน Lightning ของ BlueWallet ว่าจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ หรือใบอนุญาตอื่น ๆ เพื่อมีการดำเนินการในประเทศสหรัฐฯ หรือไม่? การตอบโต้ของ Elon Musk เป็นการรื้อฟื้นข้อโต้แย้งเก่า ๆ กับผู้สนับสนุน Bitcoin Cash เกี่ยวกับ Lightning Nodes ว่ามีคุณสมบัติเป็นธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ FinCEN หรือกล่าวโดยสรุปว่า Elon Musk ตั้งคำถามว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page