top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

เฟด ติตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
ประธานเฟด แถลงว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ มีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0-0.25% ซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ต่อไป หลังจากการประชุมเป็นเวลา 2 วัน เสร็จสิ้นในคืนที่ผ่านมา สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐจากธนาคารกลางสหรัฐนั้น ประธานแบงค์ชาติสหรัฐ ยืนยันว่ายังคงใช้มาตรการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลในระบบการเงิน หรือที่เรียกว่ามาตรการคิวอีต่อไป ที่เดือนละ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่าเดือนละ 3.84 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม เฟดได้เริ่มพิจารณาเกี่ยวกับการต่ออายุมาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page