top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

รัฐบาลกำลังศึกษาแผนเก็บภาษี 0.11% จากการขายหุ้นรัฐบาลกำลังศึกษาความเป็นได้สำหรับการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นเพิ่มเติม ในอัตรา 0.11% จากมูลค่าของการขายหุ้น โดยมีผลเฉพาะนักลงทุนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ที่มีมูลค่าการซื้อขายเกิน 1 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป โดยได้สรุปประเด็นและสาระสำคัญๆ ดังนี้

1. เดิมกำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี (สำหรับบุคคลธรรมดา) ซึ่งได้รับยกเว้นตามกฎหมายมานานสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้

2. การพิจารณาเก็บภาษี 0.11% อยู่ในระหว่างการศึกษา ยังไม่ได้บังคับใช้เป็นกฎหมาย เพียงแค่กำลังพิจารณาแนวทางถึงความเป็นไปได้เท่านั้น ซึ่งจะเก็บเฉพาะนักลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อขายเกิน 1 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปเท่านั้น

3. การเก็บจากส่วนนี้ไม่ได้เก็บจากกำไร แต่จะเป็นการเก็บจากการขาย (มูลค่าที่ขาย) ซึ่งมีผลให้ต้นทุนของนักลงทุนกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นอีก 0.11%

4. ถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีการซื้อขายถึง 1 ล้านบาทต่อเดือนย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะกระทบกลุ่มกองทุนทั้งในและต่างประเทศ นักลงทุนรายใหญ่ กลุ่มที่มีซื้อขายสูง

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page