top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนvinyu kasi

"เราชนะ" กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคืบหน้า ขยายลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ครั้งที่ 3 เช็คผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันรับเงิน 7,000 ที่นี่!!


ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ครั้งที่ 3 ตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page